ثبت آگهی رایگان

ریا در شعر فارسی - رحیم معینی کرمانشاهی

8 / 10
از 101 کاربر
مرجع : بازدید : 222
مطالب » شعر و ادبیات » اشعار متفرقه » یکشنبه 29 فروردین 1395 در 19 : 22
بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر استجامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر استکس ندیدیم که انکار کند وجدان راحرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر استکس دهان را به ثناگویی شیطان نگشودنفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر استکـس نگفته است ونگوید که دد ودیو شویـدنقش انسان دگر ومعنی انسان دگر استکـس نیامد که ستاید ستم وتفرقه راسخن از عدل دگر ، قصه احسان دگر استهرکه دیدم بخدمت کمری بست بعهـدمرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر استه ...
ریا در شعر فارسی - رحیم معینی کرمانشاهی

ریا در شعر فارسی - رحیم معینی کرمانشاهی

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است
جامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر است
کس ندیدیم که انکار کند وجدان را
حرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر است
کس دهان را به ثناگویی شیطان نگشود
نفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر است
کـس نگفته است ونگوید که دد ودیو شویـد
نقش انسان دگر ومعنی انسان دگر است
کـس نیامد که ستاید ستم وتفرقه را
سخن از عدل دگر
، قصه احسان دگر است
هرکه دیدم بخدمت کمری بست بعهـد
مرد پیمان دگر وبستن پیمان دگر است
هرکه دیدیـم بحفظ گله از گرگان بود
قصد قصاب دگر ، مقصد چوپان دگر است

مطلبهای مرتبط

صبر در شعر فارسی

صبر در شعر فارسی

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست   چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست   گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست   ...
ژاله اصفهانی (مستانه سلطانی)

ژاله اصفهانی (مستانه سلطانی)

بشکفد بار دگر لاله رنگین مرادغنچه سرخ فرو بسته دل باز شودمن نگویم که بهاری که گذشت آید بازروزگاری که به سر آمده آغاز شودروزگار دگری هست و بهاران دگرشاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاترلیک هرگز نپسن ...
گلچین اشعار انوری

گلچین اشعار انوری

تا دل مسکین من در کار تست آرزوی جـــــان مـــن دیــــدار تسـت جــان و دل در کـــار تــــــو کـــردم فـــدا کــــار مـن ایـــن بــود دیگـــر کــــار تست با تـــو نتـــوان کــــرد دســـــت انــدر کمــر ...
حكيم عمر خيام نيشابوري

حكيم عمر خيام نيشابوري

افسوس كه نامه جواني طي شد و آن تازه بهار زندگاني دي شدوآن مرغطرب كه نام او بود شباب فرياد ندانم كي آمدوكي شد خیام   یک عمر به کودکی به استاد شدیمیک عمر زاستادی خود شاد شدیمافسوس ندانیم که ما را ...

دسته بندی مطالب

آمار سایت

نمایش همه
علاقه مندی ها ()