ثبت آگهی رایگان

اشعار متفرقه

8 / 10
از 127 کاربر
12مجموع 16 مطلب
صبر در شعر فارسی

صبر در شعر فارسی

صبر کن ای دل که صبر سیرت اهل صفاست   چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست مالک رد و قبول هر چه کند پادشاست   گر بزند حاکمست ور بنوازد رواست گر چه بخواند هنوز دست جزع بر دعاست   ...
ژاله اصفهانی (مستانه سلطانی)

ژاله اصفهانی (مستانه سلطانی)

بشکفد بار دگر لاله رنگین مرادغنچه سرخ فرو بسته دل باز شودمن نگویم که بهاری که گذشت آید بازروزگاری که به سر آمده آغاز شودروزگار دگری هست و بهاران دگرشاد بودن هنر است ، شاد کردن هنری والاترلیک هرگز نپسن ...
گلچین اشعار انوری

گلچین اشعار انوری

تا دل مسکین من در کار تست آرزوی جـــــان مـــن دیــــدار تسـت جــان و دل در کـــار تــــــو کـــردم فـــدا کــــار مـن ایـــن بــود دیگـــر کــــار تست با تـــو نتـــوان کــــرد دســـــت انــدر کمــر ...
حكيم عمر خيام نيشابوري

حكيم عمر خيام نيشابوري

افسوس كه نامه جواني طي شد و آن تازه بهار زندگاني دي شدوآن مرغطرب كه نام او بود شباب فرياد ندانم كي آمدوكي شد خیام   یک عمر به کودکی به استاد شدیمیک عمر زاستادی خود شاد شدیمافسوس ندانیم که ما را ...
اشعار حبیب یغمایی

اشعار حبیب یغمایی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی رابه قطع رشته جان عهد بستم بارها با خودبه من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی رابجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیندبه یک شام ...
ریا در شعر فارسی - رحیم معینی کرمانشاهی

ریا در شعر فارسی - رحیم معینی کرمانشاهی

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر استجامه پاکی دگر وپاکی دامان دگر استکس ندیدیم که انکار کند وجدان راحرف وجدان دگر و گوهر وجدان دگر استکس دهان را به ثناگویی شیطان نگشودنفی شیطان دگـر و طاعت شیطان دگر است ...
جواني در شعر فارسی - حبیب یغمایی

جواني در شعر فارسی - حبیب یغمایی

تبه کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را چه سود از زندگانی چون تبه کردم جوانـی رابه قطع رشته جان عهد بستم بارها با خودبه من آموخت گیتی، سست عهدی،سخت جانی رابجوید عمر جاویدان هر آنکو همچو من بیندبه یک شام ...
جواني در شعر فارسی - بهادر یگانه

جواني در شعر فارسی - بهادر یگانه

بر باد رفت در غم و حسرت جوانیمبی آرزو چه سود دگر زندگانیمموی سپید بر سر من تاخت ای دریغپیچید روزگار کفن بر جوانیمگاهی به سوی مسجد و گاهی به میکدهای عشق دربدر به کجا میکشانیمچون شمع در سکوت شبستان انزو ...
امام زمان در شعر فارسی - آقاسی

امام زمان در شعر فارسی - آقاسی

با همه لحن خوش آوایی امدر به در کوچه تنهایی امای دو سه تا کوچه زما دورترنغمه تو از همه پرشورترکاش که این فاصله را کم کنیمحنت این قافله را کم کنیکاش که همسایه ما می شدیمایه آسایه ما می شدیهر که به دیدا ...
امام زمان در شعر فارسی - علی اصغر قهرمانی

امام زمان در شعر فارسی - علی اصغر قهرمانی

ای آشنای درد ما ، مهدی بیا مهدی بیاای یاور درمانده ها ، مهدی بیا مهدی بیافرمانده و رهبر تویی ، آقا توئی سرور توئی ای وارث آل نبی، مهدی بیا مهدی بیابینم اگر رخسار تو ،بوسه زنم بر پای توبر چهره زیبای تو ...
12مجموع 16 مطلب

دسته بندی مطالب

آمار سایت

نمایش همه
علاقه مندی ها ()