ثبت آگهی رایگان

اشعار شهریار

8 / 10
از 127 کاربر
1مجموع 4 مطلب
جواني در شعر فارسی - شهریار

جواني در شعر فارسی - شهریار

جوانی شمع ره کردم که جویم زندگانی رانجستم زندگانی را و گم کردم جوانی راکنون با بار پیری آرزومندم که برگردمبه دنبال جوانی کوره راه زندگانی رابه یاد یار دیرین کاروان گم کرده رامانمکه شب در خواب بیند همر ...
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را - شعری زیبا از شهریار

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را - شعری زیبا از شهریار

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا راکه به ماسوا فکندی همه سایه هما رادل اگر خداشناسی همه در رخ علی بینبه علی شناختم من به خدا قسم خدا رابه خدا که در دو عالم اثر از فنا نماندچو علی گرفته باشد سر چشمه بقا ...
اشعار کـــوتاه و زیبـای شـهریار

اشعار کـــوتاه و زیبـای شـهریار

              در دیـــــاری كه در او نیست كســی یار كســــی ----- كاش یارب كه نیفتد به كسی كار كسی هــــــر كس آزار منِ زار پســـــندیــــــد ولــــــــــی - ...
باز امشب

باز امشب

باز امشب ای ستاره‌ی تابان نیامدیباز ای سپیده‌ی شب هجران نیامدی شمعم شکفته بود که خندد به روی توافسوس ای شکوفه‌ی خندان نیامدیزندانی تو بودم و مهتاب من چراباز امشب از دریچه‌ی زندان ...
1مجموع 4 مطلب

دسته بندی مطالب

آمار سایت

نمایش همه
علاقه مندی ها ()